Vår hållbara resa

Stena Lines målsättning är att minska vårt klimatavtryck och verka för ökad hållbarhet.

 

Vår vision är ”Att skapa en hållbar framtid i Europa”. I denna framtid är sjöfartsindustrin utsläppsfri och påverkar inte luften eller haven där vi reser. I en hållbar framtid karaktäriseras vår bransch av jämställdhet och mångfald. Den är fri från trakasserier och alla har samma möjligheter att lyckas. Det här är den framtid vi jobbar mot varje dag, men vi har fortfarande långt kvar. Vi kallar det inte en hållbar resa utan anledning.

 

 

Våra fokusområden
Vårt engagemang för hållbarhet kretsar kring fem av FN:s mål för hållbar utveckling. Högt uppsatta mål har definierats för varje enskilt fokusområde.  När det gäller jämställdhet mellan könen och kostnadseffektiv och ren energi är vårt mål att leda omställningen till en mer hållbar framtid inom vår bransch.

Kostnadseffektiv och ren energi

Precis som samhället i övrigt behöver sjöfartsindustrin nya lösningar för att genomföra omställningen till ren energi och fossilfritt bränsle. Stena Line har antagit denna utmaning genom att fokusera på projekt inom ren energiteknik och energieffektivitet för att minska utsläppen både på land och till havs. 

 

Läs mer

Jämställdhet mellan könen

Sjöfartsindustrin har varit konservativ och mansdominerad och det vill vi förändra. Stena Line välkomnar alla, oavsett om du vill jobba med oss, resa med oss eller bli en av våra affärspartner, eftersom vi anser att mångfald och lika möjligheter för alla bygger på kreativitet och produktivitet.

 

Läs mer 

God hälsa och välmående

Som ett omsorgsfullt färjerederi sätter vi säkerheten främst och värdesätter hälsa och välmående för både våra gäster och medarbetare. En säker och trygg arbetsmiljö där vi bryr oss om varandra är inte bara viktigt för våra medarbetare utan också avgörande för att kunna erbjuda en fantastisk kundupplevelse.

 

Läs mer

 

Ansvarsfull konsumtion och produktion

På Stena Line vill vi ge våra kunder hållbara alternativ, för tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för att ta hand om våra resurser. Vi reducerar vårt materiella avtryck med ansvarsfulla inköp, minskade avfall och ökad återvinning.

 

Läs mer

Livet under vatten

Våra hav står inför en mängd utmaningar som försurning, plastavfall och ackumulering av skadliga kemikalier. För oss som färjerederi är haven vår primära resurs. Därför är det avgörande att vi bryr oss om miljön i haven och att vår verksamhet har minimal inverkan på livet i haven.

 

Läs mer